Frihet, jämlikhet och demokratiska rättigheter åt det assyriska folket i Syrien!

Assyriska politiska, kulturella och sociala institutioner följer med stort intresse den pågående omvälvningen i Syrien. Med start den 15 mars 2011 har det utan avbrott pågått fredliga demonstrationer som kräver demokratiska reformer och en fredlig förändring av det politiska systemet i landet.

De fredligt demonstrerande massorna, har av den syriska regimen, utsatts för systematiskt övervåld och terror. Hittills har fler än 1 000 medborgare dödats av säkerhetsstyrkornas direkta skott och enligt källor inom organisationer för mänskliga rättigheter i Syrien har mer än 10 000 medborgare satts i fängelse. 13 av dessa är ledare och medlemmar av den Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO. Arresteringen, och bortföring av Assyriska Demokratiska Organisationens ledning skedde efter ett tillslag genomfört av de syriska säkerhetsstyrkorna mot organisationens högkvarter i staden Kamishli den 20 maj 20011. Säkerhetsstyrkorna kom senare tillbaka och beslagtog allt material i form av datorer, pärmar mm. i ADO:s högkvarter.  Arresteringarna skedde efter vissa assyriska ungdomars medverkan i fredliga demonstrationer, som inte bröt mot den syriska författningen. De arresterade släpptes efter 6 dagar i fängelse.

Vi undertecknade fördömer sådana repressiva metoder mot oskyldiga medborgare samtidigt som vi förkastar arresteringsvågorna mot den fredliga oppositionen som i högsta grad omfattar även vårt folk. Arrestering av oskyldiga, som även innefattar påtryckningar och hotelser, kan driva befolkningen till massutvandring på grund av otrygghet.

Assyriska politiska partier i Syrien kräver frihet, demokrati och medborgerliga rättigheter skyddade av en ny och sekulär grundlag som säkerställer alla minoriteters rätt och säkerhet i den syriska gemenskapen, inbegripet de nationella rättigheterna för det Assyriska (syriska) folket.  Detta i syfte att bygga en modern stat som garanterar jämlikhet, rättvisa, och nationell delaktighet för alla medborgare utan skillnad mellan ras-, religions- och politisktillhörighet.  Vi kräver också en modern lagstiftning som garanterar yttrandefriheten i landet och som öppnar för bildandet av politiska partier. De för närvarande gällande lagar och förordningar som ger rätt för repressiva metoder och godtyckliga arresteringar av medborgare måste omedelbart stoppas.

Processen om politiska förbud och arrestering av politiskt aktiva måste genast upphöra. Vi kräva därför att alla yttrandefrihetsfångar och de som på senare tid deltagit i fredliga demonstrationer friges, och en trovärdig och oberoende kommission att utreda morden som begicks under de fredliga demonstrationerna utan dröjsmål bildas.

Vi undertecknade kräver en radikal förändring av den nuvarande syriska totalitära politiska systemets struktur. Ett nytt politiskt system, som är förankrat hos medborgarna och stöds av de fredliga, civila och demokratiska institutionerna i landet, måste komma till stånd.  Det nya systemet ska sätta medborgarnas värde i främsta led utan religiös-, politisk-, etnisk- eller rasåtskillnad. Systemet skall också respektera de internationella konventionerna vilka förkastar alla former av rasdiskriminering.

Vi uppmanar också till upphävande av beslut om reseförbud riktat mot assyriska demokratiska organisationens och assyriska demokratiska partiets ledare.

Vi förklarar vår solidaritet med vårt folk och dess organisationer i Syrien i kampen för frihet, demokrati och nationella rättigheter, och vårt stöd till oppositionen som leds av den front som undertecknade det så kallade Damaskusfördraget och som arbetar för frihet, demokrati och nationella rättigheter i landet.

  • Assyriska Demokratiska Organisationen
  • Assyrian Universal Alliance
  • Assyrien Befrielse Partiet (FURKONO)
  • Chaldean Syriac Assyrian Popular Council
  • Mesopotamien Demokratiska Förändring Partiet
  • Assyriska Riksförbundet i Sverige
  • Assyriska Kvinnoförbundet
  • Assyriska Ungdomsförbundet
  • Assyria Council of Europé/Sverige sektionen

 

Inlagd Allmänna
Nyheter