Svar på fråga 2010/11:643 av Amineh Kakabaveh (V) Upproret i Syrien

Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra, för Sveriges del, för att inom EU verka för en skärpning av EU:s sanktioner samt verka för sanktioner i FN.

Sverige har aktivt medverkat till de sanktioner som den Europeiska unionen antog den 9 maj i syfte att uppnå en förändring av den syriska statsledningens politik. Sanktionerna riktas mot personer som anses ha nyckelfunktioner i den syriska regimen och bära ansvar för det våldsamma förtrycket mot den egna befolkningen. Som en följd av den fortsatta repressionen har dessa utvidgats hittills tre gånger, den 23 maj, den 23 juni och den 1 augusti och omfattar nu totalt 35 personer och fyra enheter. EU har beredskap att införa ytterligare sanktioner i ljuset av händelseutvecklingen i landet.

Sverige har även aktivt medverkat till Europeiska unionens ansträng­ningar för att FN:s säkerhetsråd ska ta sitt ansvar och välkomnar det uttalande som antogs den 3 augusti som ett första steg i rätt riktning. Det vore förstås välkommet om sanktioner på global nivå kunde antas även om förutsättningarna att få till stånd sådana förefaller vara begränsade i nuläget.

Stockholm den 18 augusti 2011

Carl Bildt

Inlagd Allmänna
Nyheter