Uttalande om invasionen av Hama och andra städer i Syrien

Dagen innan inledningen av fastemånaden Ramadan, vilken också sammanträffar med Arméns dag, som ett proaktivt steg, beordrade regimen den nationella armén att stega in i flera syriska städer. Belägringen av städerna och den ökade takten av hämndaktioner och arresteringar syftar till att slå ner intifadan och hålla skräcken intakt för att stoppa den ökande proteströrelsen i alla syriska städer.

Invasionen av Hama, Deyr Ezzur, Harak och de övriga städerna är en krigsförklaring mot det syriska folket som önskar frihet, värdighet och demokrati. De brott som har begåtts under invasionen av dessa städer kan jämställas med brott mot mänskligheten sett till antalet offer och den brutalitet som har brukats mot befolkningen, i synnerhet i staden Hama där antalet martyrer uppgår till fler än hundra. Detta är oacceptabelt. I Hama har tidigare flera fredliga demonstrationer genomförts där tusentals människor anslutit sig. Härifrån har inga incidenter rapporterats.  Stadens befolkning visade sin lojalitet mot den nationella enigheten och avvisat alla former av sekterism och uppvigling.

Invasionen av städerna skedde i samband med upptrappningen av säkerhetsåtgärder för att möta det syriska folkets krav om trygghet och säkerhet. Detta avslöjar regimens falska löften om generella reformer. Angreppen mot Hama är en farlig vändpunkt som regimen visat hur den behandlar den folkligt fredliga intifadan sedan Hama utgör ett symboliskt värde i det syriska färska minnet. Regimen förefaller med stor hänsynslöshet syfta till att öppnarsåren 1982. Detta har ökat folkets missnöje och förbittring vilket gjorde att folk i övriga städer i solidaritet med Hama har gått ut och manifesterat för Hamas folk. Slaget mot Hama har även ökat sannolikheten om utländsk intervention, vilket vi starkt avvisar.

Vi inom Assyriska Demokratiska Organisationen samtidigt som vi fördömer invasionen av de syriska städerna och mördandet av civilbefolkningen förkastar arresteringen av ledande personer och aktivister inom oppositionen, bland andra Ahmad Tuama Al Khadhar, George Sabra och sheik Nawwaf Al Bashir.

Vi vill här också förklara vår totala solidaritet med våra landsmän i Hama, Deyr Ezzur, Bukmal m.fl. och hedrar minnet av syriska folkets martyrer. Vi önskar även en snabb tillfrisknade av de angripna och skadade samtidigt som vi kräver av de förståndiga individerna som är kvar inom regimen att sätta punkt för blodbadet och den ambulerande dödsmaskinen och dra tillbaka militären till sina kaserner för att på heltid syssla med sina huvudsakliga uppgifter, det vill säga, att skydda folket och fosterlandet men inte syssla med att förlänga livet för säkerhetstjänsterna och deras tillägg. Vi kräver också frigivningen av de fångade samt sökandet efter en fredlig lösning på den nationella krisen i syfte att förverkliga förändringen mot demokrati och fred istället för att föra landet i extremismens avgrund och inbördeskrig.

Vi vädjar också till det internationella samfundet att bryta tystnaden och utöva påtryckningar på den syriska regimen för att sätta stopp för förtrycket och terrorn mot de fredliga demonstranterna som enbart önskar frihet och värdighet.

Leve fritt och värdigt Syrien

Syrien 1 augusti 2011

Mediebyrån

Assyriska Demokratiska Organisationen

Översatt från arabiska av originalet av Abo d Ninos

Inlagd Allmänna
Nyheter