Yacoub Hannas historia

Yacoub Hanna Shamoun är assyrier och föddes i staden Amouda i Syrien 1963. Under 1972 på grund av ekonomiska svårigheter flyttade hans familj till Libanon för att försöka uppnå ett bättre liv. På den tiden var Yacoub endast nio år gammal och hans bror Fawas (född 1966) var bara sex år. Som en tonåringar i Libanon slutade Yacoub och hans bror Fawas skolan vid en tidig ålder för att börja arbeta på ett flertal jobb för att hjälpa till deras familj.

Syriska lagar kräver obligatorisk militärtjänst hos män som har fyllt 18 år. På grund av att Yacoub och Fawas inte hade inställt sig till militärtjänst när de var 18 var familjen rädd för att de skulle bli förföljda i Syrien. Detta hindrade familjen Shamoun att återvända till Syrien.

Under 1985 proklamerade emellertid den före detta presidenten i Syrien Hafez Al-assad (Bachar Al-assads pappa) en generell pardon för alla individer som inte hade inställt sig i militärtjänst. Enligt denna pardon skulle de som inte hade inställt sig för militärtjänst inte bli förföljda och istället bli tillåtna att gå med i militärtjänsten. Många syriska familjer gladdes åt denna amnesti och Shamounfamiljen återvände till Syrien och Yacoub och Fawas rapporterade in till militärtjänsten i den militära divisionen i staden Qamishli i Syrien.

Trots detta arresterade den Syriska statens styrkor båda bröderna Yacoub och Fawas Hanna Shamoun i deras hem och tog dem till huvudkvarteret för Statens Säkerhet i Qamishli där de hölls inne. Detta skedde den andra juli 1985.  Där torterades de under flera veckor. Efter detta var bröderna försvunna och deras vistelseort blev okänd. Trots flertalet försök av familjen att lära sig mer om Yacoub och Fawas blev de nekade all information om deras barn. Vissa sade till familjen att betrakta sina barn som döda och att ge upp hoppet att återse deras söner vid liv igen och att sluta efterforska i frågan.

Emellertid, elva år senare, under 1996 släpptes den yngre brodern Fawas Hanna Shamoun utan rättegång. När Fawas felaktigt arresterades 1985 var han 19 år och släpptes när han var 30 år. När Fawas släpptes tändes hoppet återigen hos familjen att få återse båda deras söner. Men Yacoub Hanna Shamouns öde kvarstod okänt. Under 2001 efter flera ansträngningar blev familjen informerad av en av Syriens säkerhetstjänster att deras son Yacoub befann sig Saydnayafängelset där många politiska fångar sitter utan rättegång.

Under senare år har familjen fått försäkringar om att Yacoub fortfarande är vid liv i Saydnayafängelset där han har suttit i 26 år utan rättegång. När Yacoub Hanna Shamoun blev omoraliskt arresterad 1985 var han 22 år. Idag är han 48 år och väntar fortfarande på rättegång. Under flera år har Yacoub lidit av inflammation i levern och det finns en befaran att det på grund av brist på medicinsk behandling kan ha utvecklats till cancer.

Det är värt att notera att det genom de senaste 26 åren har proklamerats flera generella amnestier av både den förre och den nuvarande presidenten i Syrien. Trots dessa fakta att Yacoub Hanna Shamoun täcks av dessa pardonförklaringar har han aldrig släppts ej heller fått tillgång att kontakta sin familj eller advokat. Den första juni 2011 förklarade president av Syrien Bashar Al-assad en generell pardon som garanterar full amnesti för alla politiska fångar i Syrien. Trots att hundratals politiska fångar har släppts sitter Yacoub Hanna Shamoun i fängelset än idag.

Inlagd Allmänna
Nyheter