Godtyckliga arresteringar fortsätter i Syrien

Den syriska säkerhetstjänsten arresterade igår den 30 november 2011 två unga assyrier, Samuel  Sawme och George Behno I staden Aleppo. Detta med anledning av att dessa ungdomar fotograferade, genom sina mobiltelefoner, de köande massorna framför en bensinstation i stadsdelen Aziziya. Köande massor i Syrien är inte längre något ovanligt utan en vanligt förekommande företeelse i alla syriska städer vilket hela världen kan åskåda genom de internationella medierna. De nämnda två ungdomarna är heltidsstuderande vid Aleppo universitetet och går sitt första år på universitetet. Samuel och George togs i förvar första dagen i häktet i stadsdelen Aziziya men sedan flyttades till säkerhetsavdelningen i Aleppo.

Vi ser genom denna godtyckliga arrestering av dessa ungdomar en flagrant kränkning av de mänskliga fri- och rättigheterna. Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer därför starkt sådana otidsenliga, absurda och oförnuftiga beteende från regimens sida och håller myndigheterna ansvariga för vad som kan komma att hända ungdomarna i form av psykisk eller fysisk skada och kräver en omedelbar frigivning av ungdomarna med alla politiska fångar i Syrien.

Frihet åt Samuel och George och alla övriga yttrandefrihetsfångar i Syrien.

Syrien 2011-12-01
Assyriska Demokratiska Organisationen
Mediebyrån

Inlagd Allmänna
Nyheter