Uttalande med anledning av 55-årsdagen av Assyriska Demokratisk Organisation

Grundandet av Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, den femtonde juli 1957 genomfördes av en grupp bildade ungdomar i staden Qamishli efter en vilja av vårt folk att uppnå sina nationella strävanden och ett konstitutionellt erkännande som ett folk jämlikt med andra etniska grupper som araber och kurder.

Det är bland annat av denna anledning som ADO aktivt deltar i den fredliga revolutionen i Syrien. ADO anser det också vara logiskt och naturligt och i linje med organisationens idéer att stödja och samarbeta med det syriska folket för frihet, demokrati och värdighet samt att förkasta det rådande systemet som vilar på tyranni och korruption. Detta tillvägagångssätt har naturligtvis inte varit lätt för Organisationen arbeta för då riktade angrep från säkerhetsmyndigheterna och deras agenter har varit rutinmässiga. Detta kommer dock inte att fortsätta en längre tid framöver. Övergången från tyranniet till ett demokratiskt system som bygger på respekt för allas rätt i samhället och som uppfyller det syriska folkets strävanden för frihet och demokrati är ganska nära. Men för att säkra detta måste vi arbeta beslutsamt, hålla fast vid den fredliga inställning och arbeta med alla de nationella krafterna.

Femtiofemårsdagens firande av Organisationen sammanfaller med inträdet av den sjuttonde månaden för det syriska folkets igångsättande av revolutionen. Det har gått sjutton månader sedan folket började högljutt kräva demokrati och trygghet. Regimens oförmåga att med militära medel tysta oppositionen, för den hade svurit sig för att göra, och den låsning som orsakas av Ryssland, som också stöds av Kina, för att lösa problemet med fredliga medel genom ett FN beslut har uppmuntrat regimen att bli ännu mer aggressiv och trappa upp mordvågor, begå massakrer och intensifiera bombningen av städer med tunga vapen. Hittills har tiotusentals människor blivit martyrer, både från den civila och militära sidan, vid sidan av tiotusentals sårade, fångar och försvunna personer. Ytterligare mer än två miljoner människor fördrevs ut ur landet och lever nu som flyktingar utanför Syrien.

Vi inom Assyriska Demokratiska Organisationen vädjar till världssamfundet att ta sitt humanitära, etiska och juridiska ansvar, och kontaktgruppen för Syrien, som härrör från mötet i Genève, samt Syriens vänner att ta tydliga positioner och vara fast beslutna att stoppa våldsspiralen för att skydda de civilas liv. Världssamfundet måste påskynda tillämpningen av de sex punkterna i FN:s och Arabförbundets medlare Kofi Annans initiativ för att tvinga regimen att genomföra som ett absolut nödvändigt steg att ingå i en övergångsfas mot demokrati och en korrekt omvandling samt att förhindra landet att glida in i sekteristiska stridigheter och för att bevara säkerheten och stabiliteten i regionen.

Den nationella oppositionen och revolutionskrafterna har gjort stora steg i riktning mot enandet av sina positioner under mötet i Kairo. Men det krävs mer av samtliga för att leva upp till samma nivå som de utsatta offren hemma och de förhoppningar det syriska folket har.  Oppositionskrafterna måste arbeta hårdare för att övervinna sina meningsskiljaktigheter och komma med ett fullständigt program för att vinna förtroende hos alla delar av samhället samt att öka samstämmigheten med revolutionära styrkorna för att vinna kampen mot tyranniet.

Ansvarstagandet och den process som landet genomlider av kräver av alla partier och politiska krafter tillhörande vårt folk att samlas tillbaka rund förhandlingsbordet för att skapa former för samarbete och ett gemensamt program och gemensam syn kring vårt folks framtid i ett kommande Syrien. Vi uppmanar samtidigt vårt assyriska folk, med alla sina benämningar, och alla kristna i landet att stödja kraven från det syriska folket för frihet och värdighet och framhålla den fortsatta konsolideringen av nationella -och mänskliga värden genom att erbjuda alla former av stöd till sina bröder och systrar i nöd som lever under förtryck och våld och är på randen till att fly från sina städer och byar.

Ära och odödlighet åt våra martyrer och martyrer för den syriska revolutionen!

Länge leve Syrien fritt för alla sina medborgare!

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO

(fritt översatt från originalet i arabiska)

Inlagd Allmänna
Nyheter