STÖD DE KRISTNA ASSYRIERNA I MELLANÖSTERN!

De kristna grupperna i Mellanöstern lever under mycket svåra omständigheter. I assyrier-syrianernas fall har förföljelser och illdåd i Irak inneburit att stora delar av folkgruppen drivits på flykt. De kristna assyrier-syrianernas antal har kraftigt decimerats bara de senaste tio åren! Alltjämt finns familjer med barn som lever i flyktingläger i delar av regionen. Det handlar rentav om en generation som är uppvuxen i lägren i bl.a. Jordanien. I andra fall återfinns de som gömda flyktingar i Istanbul, Damaskus, Aten eller Beirut

Den pågående händelseutvecklingen stärker knappast de kristnas förutsättningar i regionen. Flykten från Bagdad och andra städer som Basra och Mosul fortsätter. Flera internationella organisationer har varnat för att de kristna grupperna snart är helt utplånade i dessa länder. I Turkiet bor idag endast ett par tusen individer.

Idag står Syrien inför motsvarande utveckling som många av grannländerna. Syrien har länge varit hemvisten för många kristna grupper i regionen. Den pågående upptrappningen av konflikten i landet inger knappast hopp. Många märker av sanktionerna och befarar sekteriskt våld i likhet med Irak. De ekonomiska missförhållanden gör sig starkt påminda när omvärldens sanktioner förstärks.

Många civila tvingas betala ett högt pris, även som kollektiv. De kristna är inte på något sätt undantagna. Assyriska Hjälpfonden är en av de äldsta humanitära assyriska organisationer i Sverige. Vi har lång erfarenhet av samarbete med olika organisationer i mellanöstern. Assyriska Hjälpfonden påbörjar nu en insamling för de behövande i Syrien.  Situationen är mycket kännbar för många och vi måste agera omgående. Ert bidrag och stöd är avgörande för att lindra nöden för människor och för att förhindra en ny tragedi i regionen!

Vi tar tacksamt emot alla bidrag och medverkar gärna till att förse er med ytterligare information om situationen för de kristna i regionen. Det gäller både individer eller organisationer som vill bidra.

Bästa hälsningar!

Assyriska Hjälpfonden i Sverige

Postgiro: 249578-6

Inlagd Allmänna
Nyheter