Barnen får inte glömmas!

Under 6 och 10 december 2012 genomfördes en utbildning, på Assyriska Demokratiska Organisationens (ADO) huvudkontor i Qamishli, för att bland annat belysa effektiva sätt att kommunicera med barn på flykt som varit med om tragiska händelser. Kursen anordnades av Assyriska Bistånds- och Utvecklingsfonden i samarbete med gruppen ”YAM” som har hand om barnomsorg i det syftet att ge psykologiskt och socialt stöd till barn under krisen i Syrien.

Deltagarna fick information och tips för hur de kan hantera barn som upplevt tragiska scener under den nuvarande kaotiska situationen som råder i Syrien. Kursen fokuserade på de övergripande problem och psykiska skador som kan uppstå för barn som upplever krig och katastrofer samt hur man hanterar detta. Det belystes även effektiva metoder, som grundar sig i noggranna analyser, för att förstå krisdrabbade barns psykiska bekymmer och ge rätt behandling.

Deltagarna fick således ett flertal olika instruktioner för att hjälpa fördrivna barn. Därutöver behandlade kursen olika känslostadier såsom rädsla och ångest. Gruppen utövade även en mängd olika aktiviteter för att uttrycka sina känslor och beskriva det psykologiska tillståndet
som kunde urskiljas från aktiviteterna.

Föreläsarna förklarade dessutom vikten av psykiskt och socialt stöd för barn som befinner sig i pressade situationer och hur man på bästa möjliga sätt kan handskas med barnen. Slutligen inrättades en workshop med barn från Qamishli och fördrivna barn från Deyr El-Zor, Aleppo och
Homs samt andra provinser som tvingats fly till provinsen Hassake efter ödeläggelser av deras egna städer. I samband med detta tackade ADO gruppen YAM för deras insatser i stöttandet och utvecklandet av barns hälsa.

Inlagd Allmänna
Nyheter