Politiskt forum i Chicago.

Söndagen den 9e december 2012 organiserade Assyriska Demokratiska Organisationens (ADO) bransch i Chicago ett öppet politiskt seminarium

Ett flertal uppsatta individer från det assyriska samhället närvarade som behandlade politiska och säkerhetsfrågor. Samtidigt förklarade företrädarna Morris Yonan, representant för ADO Chicago, och Youkhana Odisho, medlem i den politiska kommittén, i detalj ADOs position och synsätt på revolutionen. Företrädarna förklarade också ADOs senaste ståndpunkter med anledning av utvecklingarna på den syriska arenan nationellt och i de assyriska områdena i nordöstra Syrien. Syftet med seminariet var dock att få ta del av åhörarnas åsikter och deras egna observationer under revolutionen för att kunna anamma idéer och tankesätt för att förstärka ADOs policys och tillvägagångssätt.

Inlagd Allmänna
Nyheter