Stort Akitu firande i Qamishli

För första gången i den syriska delen av hemlandet firades det assyrisk-babylonska nyåret Akitu den 1 april av tusentals assyrier i Qamishli i manifestationsform. Qamishlis gator och torg fylldes av assyriska flaggor och stora folkmassor vilket visade på en nationell existens där folkets olika partier och institutioner närvarade.

482181_398658930232581_151122966_nCeremonin började med patriotisk sång med en känsla av entusiasm som frodades i folkets hjärtan för firandet av nyåret. Därefter hölls tal av olika företrädanden, däribland Gabriel Moshe från ADO. Moshe talade om att anledningen till att det assyriska folket idag kan fira Akitu i frihet är tack vare barnen av Daraas revolt den 15 mars 2011. Moshe påtalade även vikten av fortsätta med det aktiva deltagandet i den syriska revolutionen mot förtryck och tyranni för att uppnå frihet för samtliga syrier. Som en avslutning uppträdde ADOs folkdansgrupp Ornina.

I det assyriska nyårsfirandet deltog även företrädare för arabiska och kurdiska partier som gratulerade det assyriska folket i samband med Akitu. De arabiska och kurdiska företrädarna påtalade vikten av att verka tillsammans som bröder och systrar för att fortsätta med den samexistens som kännetecknar Syrien.

Inlagd Allmänna
Nyheter