Jamil Diarbakerli i FN konferensen Genevé II

Shlomo Jamil Diarbakerli, Assyriska Demokratiska Organisationens (ADO) representant i Istanbul, som nu befinner sig i Genevé för direkta förhandlingar mellan regimen och oppositionen. Kan du berätta mer för våra läsare om ADOs och oppositionens mål och krav i dessa förhandlingar?

Den Assyriska Demokratiska Organisationen, tillsammans med våra partners i oppositionen, tror på att det enbart finns en politisk lösning för att stoppa kriget i Syrien. Vi befinner oss i Genevé för att uppfylla det målet. Våra förhandlingar med regimen har varit fokuserade på att förbereda inför Genevé II i syftet att etablera en övergångsregering med utvalda ministrar från oppositionen, men även ministrar från den syriska regimen som inte begått brott. Vårt krav är att Bashar al-Assad inte är inkluderad i en övergångsregering. Denna övergångsregering är ett måste för att få till fred och förstöra den terrorism som vuxit sig starkare i Syrien.

Vad säger den syriska regimen gentemot dessa krav?
Den syriska regimen är hittills negativ till dessa krav, och visar inga större ansträngningar i förhandlingarna, medan oppositionen är här på en Genevé I basis. Den syriska regimens delegation kan inte ens ta beslut i några frågor, utan poängterar konstant att de måste återvända till Syrien för beslutsfattning. Sammanfattningsvis, finns det inte särskilt mycket nytt i förhandlingarna som är värda att nämna.

Kan du berätta de senaste nyheterna kring fängslade ADO ledaren Gabriel Moshe och de kidnappade biskoparna Yohanna Ibrahim och Boulos Yazici samt nunnorna?
Jag och Abdelahad Astepho tog upp Gabriel Moshes fall med samtliga delegater vi mötte, däribland den ryska delegationen och FN-medlaren Lakhdar Brahimi. I de officiella mötena som ägt rum mellan regimen och oppositionen kring fängslade och kidnappade individer har Abdelahad Astepho tagit upp de kidnappade biskoparna, prästerna och nunnorna och vår kamrat Gabriel Moshe. Vi måste dock även nämna att det finns tusentals fängslade och kidnappade i Syrien, och vi har ännu inte sett något konkret resultat av förhandlingarna mellan regimen och oppositionen.

Har du några sista ord att säga om förhandlingarna mellan regimen och oppositionen?
Vi hoppas att Genevé II kommer att bli en lösning för Syrien, där blodet ännu rinner och städer och byar totalförstörs. Vi hoppas att Genevé II kommer att bli en lösning för alla fängslade och kidnappade individer, och en lösning för att förstöra terrorismen i Syrien. Vi inom ADO, som en del av oppositionen men också som en del av det assyriska folket har också denna lösning som mål. Vi vill skapa ett nytt Syrien som baseras på demokrati, frihet och jämlikhet. Om det visar sig att Genevé II inte blir en lösning för Syrien så kommer vi fortsätta kämpa för demokrati, frihet och jämlikhet för alla syrier.

Inlagd Allmänna
Nyheter