Uttalande med anledning av arresteringen av Abgar Moshe

Syriska säkerhetsstyrkor arresterade på måndagen den 12 maj 2014 vår kamrat och advokaten Abgar Moshe medan han vistades i den syriska huvudstaden Damaskus. Inget är ännu känt kring hans öde.

Denna olagliga arrestering är ett ytterligare brott mot de mänskliga rättigheterna och visar på regimens fortsatta mål i att förtrycka fredliga politiska rörelser och fredliga aktivister. Den olagliga arresteringen av vår kamrat vittnar om att yttrandefriheten inte respekteras i landet och de syriska myndigheternas medvetna försök att underkuva Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO).

ADO fördömer i allra högsta grad arresteringen av vår kamrat Abgar Moshe, som är broder till vår arresterade ledare Gabriel Moshe. Vi kräver att myndigheterna frisläpper honom omedelbart och övriga samvetsfångar i Syrien och lägger ansvaret helt på regimen i det som åsamkats honom rent fysiskt eller psykiskt.

Vi vill även starkt betona att dessa olagliga handlingar enbart stärker ADOs kamp för en nationell enighet i landet i syftet att bygga ett nytt Syrien baserat på ett jämlikt rättssystem som respekterar samtliga folkgrupper i ett enat Syrien.

Frihet för våra kamrater Gabriel och Abgar Moshe och samtliga samvetsfångar i Syrien.
Länge leve ett fritt och demokratisk Syrien för samtliga medborgare.

Syrien, 13 maj 2014.
Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter