Rädda Khabourassyrierna i Syrien från stundande massakrer och övergrepp

I gryningstimmarna den 23 februari 2015 inledde terrorgruppen ISIS en väpnad attack mot de assyriska byarna och städerna längs floden Khabour i provinsen Hassake i Syrien. Byar har invaderats och civila kristna assyrier kidnappats i stor omfattning. Kvinnor, barn och äldre har förts bort till i dagsläget okänd plats och ort. De senaste nyheterna från Khabourområdet indikerar emellertid att många hålls som gisslan i deras egna hem under ISIS kontroll.

Rädslan för att hela regionen hamnar under ISIS kontroll är stor. En sådan utveckling skulle kunna innebära stor risk för massakrer och andra grymheter mot civila. Händelserna har därför bidragit till ett omfattande evakueringsarbete och hundratals assyriska familjer från Khabourområdet flyttas nu till städer som Hassake och och Qamishli.

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer starkt dessa terrorattacker och är djupt oroade över säkerheten för de civila som hålls som gisslan av ISIS. Risken för massmord på männen och förslavande av kvinnorna är mycket stor.

Vi vädjar nu till det internationella samfundet att med alla till buds stående medel agera för att förhindra en kommande massaker och kräver att det internationella samfundet svarar upp till dess juridiska och humanitära skyldighet för att rädda de civila och ser till att skaffa nödvändigt beskydd för deras byar och städer med syftet att förhindra tvångsförflyttningar som har drabbat assyrier-kaldéer-syrianer och andra ursprungsbefolkningsgrupper i Mosul, Sinjar och på Nineveslätten, områden som kontrolleras av ISIS sedan sommaren 2014.

Vi vill åter betona att möjligheten att få stopp på den eskalerande terrorismen och pågående våldsutveckling ytterst handlar om viljan och handlingskraft bland de regionala och internationella aktörerna med utgångspunkt i Geneveavtalet från juni 2012 samt med stöd av FN:s säkerhetsråd. Här krävs varaktiga och stabila överenskommelser med internationellt överinseende med syfte att uppnå stabilitet och säkerhet. En sådan enighet måste grunda sig på ambitionen om en demokratisk utveckling för landet och där samtliga aktörer agerar samfällt bekämpar all form av terrorism och där ISIS och andra grupper slås tillbaka. Så kan vi inleda en ny gemensam era som svarar mot det syriska folkets förväntningar om en framtid i frihet och demokrati.

Vi ber om nåd för martyrerna, hälsa för de skadade och frihet för de häktade.

Länge leve ett fritt och demokratiskt Syrien

Syrien
2015 – 02 – 23

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter