Erkänn folkmordet!

Organisationen Ittihat ve Terraki Cemiyeti (Kommittén för Union och Framsteg) i det Osmanska riket har på ett systematiskt sätt genomfört ett folkmord på de kristna folken (armenier, assyrier/syrianer och pontiska greker) som levde sedan årtusenden i områdena Anatolien, Mindre Asien och Mesopotamien. I sammanhanget bör också nämnas en del kurdiska klaners aktiva deltagande i folkmordet.

1,5 miljoner armenier, över 500 000 assyrier/syrianer och 350 000 greker (mestadeles pontiska greker) miste sina liv i massakrer eller av hunger och sjukdomar. Under det här bestialiska massmordet där kvinnor, barn, unga och gamla dräptes utan åtskillnad, har förövarna samtidigt tillskansat sig de kristnas egendomar och marker.

Därmed var folkmordet delvis ett påtänkt och planerat medel för övertagandet av dessa egendomar. Det är ett allmänt vedertaget faktum att förutsättningen för samhällsfreden, för att såren från det förflutna ska läka samt inrättandet av ett sant demokratiskt system är att man gör upp med sitt förflutna och erkänner sanningen.

Medan de flesta av de länder som har begått folkmord, massmord och brott mot mänskligheten gör upp med sitt förslutna och tar åtgärder för att nya folkmord inte ska förekomma, har en del andra länder, däribland Turkiet, valt att förneka och dölja sanningen om de genomförda massmorden och konfiskationerna samt ta förövarna i försvar.

Denna inställning från den turkiska staten förorsakar att trauman som har gått i arv från generation till generation lever kvar och såren hos de drabbade armenierna, assyrier/syrianerna och grekerna fortsätter att blöda trots att det har gått nästan ett helt sekel över folkmordet. Senare, under den nya republikens era kom samma öde att även drabba Turkiets jezidier, kurder och aleviter.

De i Anatolien och Mesopotamien bosatta folken har under det senaste århundradet upplevt stora lidanden och flertaliga massakrer. Det största och värsta av dessa är utan tvekan folkmordet som resulterade i att miljontals armenier, assyrier/syrianer och greker miste livet och ytterligare miljontals människor fördrevs ur sina bosättningsområden. Mördandet och fördrivningen av folken från deras hem har även medfört att deras respektive tusenåriga kulturer löper risken att dö ut. Det är därför av särskilt vikt att staten garanterar säkerheten för de kulturer som till följd av folkmordet är utrotningshotade.

Inget land i världen kan bära skuldbördan av ett folkmord. Upphävandet av denna skuldbörda samt förhindrandet av förekomsten av nya folkmord förutsätter framförallt att förövarna folkmordets offer, d.v.s. de kristna folken, om ursäkt, att staten öppnar alla sina arkiv för obehindrat forskning, att staten erkänner alla folkmord och massakrer som har genomförts strax innan och efter bildandet av republiken, att staten ber folkmordsoffren och deras anhöriga om ursäkt samt återbördar deras fullständiga rättigheter. Att Turkiet envist fortsätter med förnekelsepolitiken är ett av de största hindren för att landets förvandling till en sann civiliserad och demokratisk stat.

Vi undertecknade samhällsorganisationer kräver att man upphör med förnekandet av folkmordet som genomfördes för 100 år sen i Anatolien, Mindre Asien och Mesopotamien på grund av etniska, religiösa och politiska skäl och i stället erkänner detta folkmord samt återställer rättigheterna för offrens ättlingar och anhöriga.

Undertecknade organisationer:

Seyfo Center
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF)
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF)
Armeniska Riksförbundet i Sverige
Pontis Grekiska Föreningarnas Riksförbund i Sverige
Assyriska Riksförbundet i Europa (ZAVD)
Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO)
Mezopotamiens Organisation i USA
S:t Jakob Syriska Ortodoxa Katedralen i Södertälje
Alevitiska Riksförbundet i Sverige
Svensk-turkiska solidaritets förening i Stockholm
Mezopotamiens Folkkongressen
Eurokurd – Centrum för mänskliga rättigheter
Mezopotamiens Demokratiska Förändringspartiet (MDDP)
Meopotamiska Solidaritetsförening
Kurdiska Rådet i Sverige
Kurdiska Institutet i Stockholm
Kurdiska Institutet i Bryssel
Syriska Ortodoxa Kyrkan i Hallonbergen
Nsibin Bokförlaget
Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm
Assyriska kulturföreningen i Botkyrka

PS! brevet skickades till Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och premiärminister Ahmet Davutoğlu

Inlagd Allmänna
Nyheter