Omedelbara åtgärder krävs för att bevara de syriska assyriernas existens!

I de tidiga morgontimmarna den 25 juni 2015 inledde terrororganisationen IS en militär offensiv mot staden Hassake. Attackerna har resulterat i att stadsdelen Nashwa väster om staden har fallit i händerna på IS. Bombningar med granatkastare och tungt artilleri sker urskillningslöst. IS inledde även en militär offensiv mot staden Ain Arab Kobanî för att kontrollera den och det har resulterat i att minst tjugo civila har dött. En ny våg av panik sprider sig bland invånarna i staden Hassake vilket ledde till att många tvingas bort från sina hemtrakter och tar nu skydd i områden med stort assyriskt/syrianskt invånarantal i städerna Tel Tamer och Qamishli i norra Syrien.

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer dessa barbariska angrepp gjorda av IS som ger sig på de obeväpnade civila i Hassake och Kobani och tvångsförflyttningarna av städernas invånare. ADO vädjar nu till aktörerna på den internationella scenen att sätta in omedelbara och effektiva åtgärder för att dels stoppa IS avskyvärda framfart som sprider sig snabbt som en elakartad cancercell som dels dödar de civila, dels utrotar en av dem äldsta etniska, religiösa komponent som levt i Syrien i tusentals år och destabiliserar stabiliteten av det syriska samhället som bygger på pluralism och mångfald.

Assyrier/syrierna utgör en viktig del av det syriska samhället och deras existens är hotad grund av tvångsförflyttningar och upprepade tvångsförskjutningar från sina områden, efter uppsåtliga attentat och systematiska och upprepade attacker mot deras städer, byar och fastigheter i områden med stort assyriskt/syrianskt invånarantal både i Khabour och Hassakes landsbygd i Syrien på Nineveslätten i Irak.

Därför uppmanar Assyriska Demokratiska Organisationen det internationella samfundet, representerat av FN:s säkerhetsråd, att ta sitt ansvar som och verka för att säkra internationell fred och säkerhet som idag hotas av denna terrororganisation som numera är ett hot mot regionen och omvärlden. ADO vädjar till alla aktiva stater i det internationella samfundet att förena sina styrkor för att bli av med fenomenet som gått över alla mänskliga värden, att genom alla tillgängliga medel och så snart som möjligt, avsluta denna terrorspridning som IS är som hotar internationell fred och säkerhet å ena sidan och andra sidan riktar ett dödligt slag mot fenomenet etnisk och religiös mångfald och begreppet tolerans och samexistens.

Det råder ingen tvekan om att assyrier/syrianers lidande är del av det syriska folkets lidande i allmänhet men just nu är det i synnerhet den assyriska folkgruppen som är ursprungsbefolkning extremt hotat, i det land där de har levt i tusentals år om brotten som de har utsatts för inte slutar omedelbart.

Alla punktliga och kortsiktiga åtgärder som tas är tillfälliga lösningar men vi strävar efter att komma fram till politiska lösningar som är det enda sättet att se till att få slut på våldsspiralen i landet och för att göra det möjligt för syrierna att utrota terrorismen från deras land, nutid och framtid. Detta lägger ett ansvar på länderna som är blandade i den syriska konflikten att ta sitt moraliska ansvar och börja göra påtryckningar på de berörda parterna i konflikten att acceptera en politisk uppgörelse med bindande avtal enligt Genève överenskommelse. Relevant är säkerhetsrådets resolutioner som är den enda regel som åtnjuts av det internationella samfundet som representeras av Förenta nationerna.

Assyriska Demokratiska Organisationen
Syrien – 2015/06/25

Inlagd Allmänna
Nyheter