Till allmänna opinionen

Det lagstiftande rådet i det kurdiska ”självstyret” i Gozarto regionen i norra Syrien har, i mitten av september i år, stiftat en lag som behandlar "skydd och förvaltning av egendom tillhörande frånvarande och flyktingar ". Syftet med denna lag påstås vara att dels beskydda dessa egendomar från att omhändertas av inkräktare och främlingar och dels sätta in intäkterna från dessa egendomar i samhällstjänst och underhålla den mångfald som finns i "kantonen".

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer utfärdandet av denna lag, både i form och innehåll, och varnar för de allvarliga konsekvenser som kommer att återspeglas negativt i samhället som ett resultat av lagens tillämpning då den strider mot individens äganderätt samt principen om och friheten att äga och bestämma över sin egendom som är en av de viktigaste grundprinciperna i moderna demokratiska stater. Lagen är även ett brott mot den internationella konventionen gällande mänskliga rättigheter eftersom den utgör ett direkt hot mot medborgarnas intressen vilket skapar en grogrund för konflikter mellan personer och grupper. Detta kommer leda till att giriga människor medvetet kommer att utnyttja motsägelser mellan två existerande maktgrupper och dess motstridiga lagar i området och kommer skapa en yta för personliga vendettor och särskilt inom plattformen för avräkningar, privat jordbruksmark och kommersiella fastigheter och bostäder.

Tillämpningen av denna lag kommer att tvinga medborgare till att sälja sina egendomar på alla möjliga sätt för att förhindra att dessa blir konfiskerade, särskilt egendomar till de som har tvingats fly och lämnat sin egendom i hopp om att inom kort återvända när situationen stabiliserats. Denna lag kommer att ge motsatt effekt än den som man påstår från ”självstyret” kommer att ge. Denna lag kommer att bryta medborgarnas rötter med deras hemland därför betraktas detta som ett steg i pådrivningarna och de demografiska förändringarna, och är ett slag mot mångfalden som existerar i samhället.

Följaktligen kräver vi av ”självstyret” att avskaffa denna lag omedelbart och uppmanar ”självstyret” att vara rationell och ansvarsfull i förvaltningen, samt vara mån om och beskydda enskilda individers och gruppers intressen samt respektera alla människors frihet och mänskliga rättigheter.

Syrien 4 oktober 2015
Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter