ADO fördömer attacken av de kurdiska Assayish enheterna i staden Qamishli i Syrien

På söndagen den 11 januari-2016 bröt sammandrabbningar ut i al-Wusta kvarteret i Qamishli, mellan soldater från Sootoro enheterna och kurdiska Asayish enheterna som tillhör den självadministrativa styret. Majoriteten av Al-Wusta invånare är assyrier och kristna. Attackerna orsakade en Sootoro medlems martyrskap samt en civil. En del av de stridande på båda sidor skadades och fördes snabbt till sjukhus.

Väpnade sammandrabbningar bröt ut mellan parterna när medlemmar av Sootoro vaktade en av dem kvarterens väggspärrar och hindrade den kurdiska gruppen Assayish som ville ta bort vägspärren med våld. Detta ledde till att de kurdiska Assayish styrkorna öppnade eld mot Sootoros vakter där Gaby Daoud föll som martyr och hans kollega Gaby Barsoum skadades. Kurdiska Assayish följde sedan upp med en full attack med lätta och medeltunga vapen mot ingångarna till kvarteret och tog bort de flesta av dessa vägspärrar med hjälp av mekanisk utrustning som de hade med sig, vilket bekräftar deras förutbestämda mål. Sootoro soldaterna tvingades att svara genom att skjuta tillbaka. Skottlossningen mellan dessa grupper ledde till rädsla och panik hos civilbefolkningen som befann sig i sina hem i trygghet.

I de tidiga morgontimmarna, hade Sootoro vakterna stängt vägarna in till stadsdelen al-Wusta under samtycke eller order från statens säkerhetsstyrkor eftersom de fortfarande har kontroll över denna stadsdel, som ligger mycket nära deras huvudkontor. Beslutet att stänga ingångarna berodde på rädsla för en upprepad terrorattack riktat mot kvarteret som liknar händelsen som ägde rum 30 december 2015.

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer denna attack av Assayish styrkorna, och håller dem fullt ansvariga för de martyrer som dödats under sammandrabbningen. En sådan irrationell användning av våld påvisar bristande trovärdighet i byggandet av ett verkligt partnerskap i nuet och framtiden. Vi ser med stor misstänksamhet på motiven bakom denna attack, i synnerhet eftersom det är känt att Rojava Assayish som på sin officiella hemsida erkände att beslutet för attacken togs på grund av att Sootoro inrättade kontrollpunkter och barrikader.

Assayish beteende har bidragit till att öka nivån av rädsla och förlust av förtroende, vilket är oerhört destruktivt för vårt samhälle och får medborgarna att förlora hoppet och framtidstro. Detta kommer att leda till att assyrierna och kristna i Syrien flyr landet och tömning på assyrier, ursprungsbefolkningen i landet samt en av sina inhemska komponenter. Sådana åtgärder går i strid mot parollorden folkens brödraskap och ett demokratiskt samhälle.

ADO uttrycker sin djupa oro för Sootoros beslut att ensam genomföra en sådan viktig uppgift uteslutande. Vi uppmanar deras medlemmar som är våra släktingar och barn, att inte få dras in i sådana konflikter. Det är viktigt att förstå storleken på de överlappande intressena i denna känsliga period i regionen, i synnerhet Jazira regionen i Syrien. Det måste finnas en medvetenhet om agendor för de grupper som försöker utnyttja deras krafter och offervilja, som värderas högt av ADO, i syfte att tjäna agendorna för dessa grupper.
De måste lära av denna senaste incident, efter avsiktlig passivitet av regimens styrkor, inte bara för att skydda civilbefolkningen som många förlitar sig på, men också för att förhindra en sådan konflikt, som förväntades och förutspåddes av alla.

Assyriska Demokratiska Organisationen insisterar, baserat på dess nationella plikt, tydliga vision och moraliska mål, på att öka medvetenheten om det extraordinära och farliga läge för vårt folks framtid. Trots att ADO lider och fortsätter att utsättas för trakasserier, frihetsberövande och lagföring av sina medlemmar som en följd av sina montrar fortsätter vi att hävda och säga att den enda lösningen för assyrier och kristna i allmänhet är ett fritt demokratiskt Syrien med ett fullständigt partnerskap med alla medborgare; ADO förnyar sin ståndpunkt att det inte finns någon uttrycklig assyrisk lösning för vårt folk, och det finns ingen kristen lösning för kristna i Syrien, utan snarare en syrisk lösning som bara kan uppnås genom ett ömsesidigt partnerskap med alla syrier och politiska och civila krafter Syrien.
Det fortsatta styret av totalitära, polisiära och korrupta regimer kommer inte att resultera i stabilitet och kommer att fortsätta att hota samhället tills den slutligen imploderar.

ADO upprepar sitt budskap på vårt folks institutioner och politiska partier att övervinna sina meningsskiljaktigheter och tillsammans ange en allvarlig dialog i syfte att skapa en ömsesidig förståelse och vision om en gemensam framtid för vårt folk i hemlandet och att arbeta tillsammans för att lindra smärtan och ge trygghet och hopp för vårt folk.

Välsignelse till martyrerna och önskar snart tillfrisknande för de skadade.

Länge leve ett fritt och enat Syrien för alla dess medborgare.

Assyriska Demokratiska Organisationen
Syrien, 13 januari-2016

Inlagd Allmänna
Nyheter