Firandet av Naum Faiks minnesdag

Assyriska föreningarna i Stor Stockholm anordnade 86 års minnesdagen för vår nationalhjälte Naum Faik i Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka. Programmet för minnesdagen som bestod av många olika delar öppnades av Botkyrkas föreningsordförande Teglat Lahdo som läste en dikt till minnet av Vår ledare Naum Faik. Detta följdes med en tyst minut till minnet av martyrerna. Efter öppnandet sjöng vår folkkäre sångare Ninib Ablahat Lahdo kamrat Naum Faiks berömda sång, ” Vakna upp, son av Assyrien” samt en av sina egna sånger som behandlar utvandringens konsekvenser för ett folks framtid.

Fehmi Barkarmo höll i arrangörernas tal och uppmanade alla våra politiska, sociala, och kyrkliga institutioner till samarbete i dessa svåra tider som vårt folk går igenom då folkets existens är hotad i fädernas land.

Andra delen av programmet var en paneldebatt mellan våra politiska organisationer, Assyriska Demokratiska Rörelsen, ZOWAA, Assyriens Befrielse Parti, GFA, Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS och Assyriska Media Institut, AMI.

Debatten inledde med att varje organisation fick svara på två frågor som ställdes av debattens moderator, som löd:

Vad tycker våra organisationer om den pågående situationen för assyrierna Mellanöstern?

Varför kan inte våra organisationer enas om en gemensam agenda för vårt folk när behovet är som störst nu?

De närvarande organisationer svarade på frågorna ur deras politiska perspektiv. Efter moderatorns frågor fick allmänheten ställa sina frågor där de flesta frågorna var riktade till ADO som enda organisationen som finns i Syrien och är med i den syriska demokratiska oppositionen.

ADO:s representant kamrat Sait Yildiz svarade öppet på alla frågor och gav en klar bild om vad som hände och händer i Gozarto och i synnerhet Qamishly efter de två terrordåd som krävde 18 assyriska martyrernas liv.

I detta sammanhang betonade Yildiz att Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige alltid har arbetat för att öppna en seriös och ansvarsfull dialog mellan de olika partierna och organisationerna av vårt folk å ena sidan, och med vårt folk direkt å andra sidan.

Som exempel gav han det senaste mötet mellan våra organisationer som ägde rum den 31 mars i Södertälje. Under detta möte diskuterades den senaste utvecklingen och utmaningarna som hotar vårt folks existens i Syrien.

Nästa steg är att vi kommer att anordna ett offentligt möte för allmänheten på söndagen den 21 februari 2016 klockan 16.00 på Assyriska Kulturföreningen i Södertälje. Detta med syfte att utvidga dialogen med folket samt stärka bandet mellan organisationerna och allmänheten samt samla våra krafter för att kunna möta utmaningarna som det assyriska folket möter.

Å Assyriska Demokratiska Organisationens vägnar vill vi tacka de assyriska föreningarna som arrangerade minnesdagen av vår läromästare, organisationerna som närvarade och allmänheten för en bra och konstruktiv debatt.

Assyriska Demokratiska Organisationen
Sverige
8 februari 2016

Inlagd Allmänna
Nyheter