Assyriska Demokratiska Organisationen besöker Kurdiska regionen i Irak

En delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen är på officiellt besök i Kurdiska regionen i Irak. ADO:s delegation som består av Centralkommitténs ordf. Malak Jacob, generalsekreteraren Gabriel Moushe samt organisationens representant och vice ordf. i den syriska nationella koalitionen, SNC, Abdulahad Staifo träffade Dr Hamid Darbandi som är huvudansvarig för den syriska frågan i Presidentrådet i Kurdiska regionen i Irak.

Under mötet behandlades situationen i Syrien och Irak i allmänhet, och i den Kurdiska Regionen i Irak och syriska ön Gozarto i synnerhet. Man betonade vikten om att stärka förbindelserna mellan Assyriska Demokratiska Organisationen ADO, Kurdiska Demokratiska Partiet ,KDP och KRG, för att garantera de båda folkens rättigheter och främja demokratin.

Man diskuterade även vikten av insatser från alla parter för att nå en överenskommelse mellan de kurdiska partierna i Syrien.

Assyriska Demokratiska Organisationen uppmanade den kurdiska regeringen att stödja de ansträngningar som görs för att stoppa kriget och tyranniet i Syrien och bana väg för en politisk process med målet att upprätta en sekulär demokratisk stat som förmår uppfylla hela det syriska folkets förväntningar.

Delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen som inledde sitt officiella besök i Irak söndagen den 4 december kommer att träffa ansvariga för KRG och ledare för de kurdiska politiska partierna.

På programmet finns även möten med alla assyrisk kaldeisk syrianska politiska organisationer, institutioner och kyrkoledare. Syftet med dessa möten är att enas om ett gemensamt ställningstagande för att garantera vårt folks intressen.

Inlagd Allmänna
Nyheter