Minoriteternas rättigheter i Syrien

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, deltog i fyra dagars Workshop om minoriteternas rättigheter - och säkerhet det framtida Syrien. I workshopen som som ägde rum mellan den 27-30 maj 2017 i İstanbul, deltog representanter från assyrier, kurder, druser, yezidier, turkmener och den shiitiska minoriteten ismaeliter.

Assyrierna representerades av ADO delegationen, bestående av kamraterna Gabriel Moushe, Ablahad Stifo, Issa Hanna och Syriska nationella rådets representant Bassam Ishak.
Workshopen anordnades av Europeiska Centrum för Kurdiska studier i Berlin, med stöd av Tysklands Utrikesdepartementet.
Hela workshopen ledes av två internationellt kända experter, Dr. Eva Maria Belser sakkunnig i konstitution och statsvetaren Dr. Sören Keil.

Inlagd Allmänna
Nyheter