Assyrier syrianer enas mot konfiskeringarna

På inbjudan av Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO samlades våra organisationer för att diskutera och besluta om hur vi, som folk, kan rädda våra helgedomar och historiska platser som konfiskerades av den Turkiska staten.

Organisationer som deltog på mötet var Assyriska Demokratiska Rörelse, ZOWAA, European Syriac Union, ESU, Syriac Democratic Union, SDU, Turabdin Förbundet, Assyria Libertarion Party, GFA, Gabo Dhirutho D Mezopotamya, Assyriska Kvinnoförbundet, AKF och representanter för Mor Augin, Byrna Arnas och Bethkustan.

Organisationer som var positiva till ADOs initiativ, men kunde inte närvara är Syrisk Ortodoxa Kyrkan, Assyriska Ungdomsförbundet, AUF, Chaldean Syriac Assyrian Popular Council, MOTHWA och Syrianska Riksförbundet i Sverige.

Mötet beslutade att uppvakta den Turkiska Ambassaden I Stockholm och lämna ett brev med assyrier/syrianernas krav och bildade en tillfällig kommitté för att koordinera arbetet med vårt folk i Turabdin och kontakta organisationer som inte närvarade vid dagens möte.
Nästa möte kommer att äga rum söndagen den 16 juli, kl. 15.00 i Sant Jakob Katedralen i Södertälje.

Inlagd Allmänna
Nyheter