ADO fortsätter med sina möten i Irak.

ADO fortsätter med sina möten med våra politiska organisationer i Irak. ADO delegationen, beståendes av ordförande Gabriel Moushe och Keriakes Kourie Bethnahrin, träffade på tisdagen den 17 oktober ledningen för det Demokratiska Partiet(BNDP), generalsekreteraren Romeo Hakkari och politbyrå medlemmen Gergis Yonan, i Ankawa.

Under mötet diskuterades den senaste utvecklingen i Irak och dess konsekvenser för regionen i allmänhet och för vårt folk i synnerhet. Båda parter underströk behovet av att överbrygga meningsskillnader och splittringen mellan de assyriska/kaldeiska/syrianska organisationerna. Vidare diskuterades behovet av att inleda en konstruktiv dialog där alla berörda politiska organisationer ska vara inkluderade. Målet för detta är att förena politiska visioner och få fram strategier för att stärka vårt folks närvaro i landet och följaktligen förverkliga dess legitima nationella och politiska rättigheter. Organisationerna är överens om att fortsätta den multilaterala kontakten sinsemellan.

Inlagd Allmänna
Nyheter