ADO deltog i Riyadh konferensen

Assyriska Demokratiska Organisationen deltog i syriska oppositionens konferens som hölls i Saudiarabiens huvudstad Riyadh onsdagen den 22 november. Under konferensens första möte framförde ADOs ordf Gabriel Moushe Organisationens tal till oppositionen och de närvarande ländernas representanter och internationella observatörer. I sitt tal berörde Gabriel Moushe bland annat följande punkter:

– Alla stora och regionala länder hävdar att det inte finns någon militär lösning på den syriska krisen och säger sig tro på en politisk lösning som är baserad på resolutionerna från säkerhetsrådet. Men majoriteten av dessa länders närvaro via direkt militär eller via ombud visar det motsatta. Några av de stora länderna försöker till och med att skapa alternativa politiska plattformar för att ersätta Genève förhandlingarna som stöds av FN. När kampen mot terrorism närmar sig sitt slut är nya perspektiv på en politisk lösning möjlig. Denna möjlighet får inte missas.

– Vi som organisation tillhörande den assyriska-syrianska komponenten stödjer en politisk lösning som stöds av FN i enlighet med Genève uttalandet 2012 och andra relevanta internationella konventioner.
– Kärnan i en politisk lösning är att uppnå en verklig politisk övergång som gör slut på tyranni och banar väg för att bygga en modern demokratisk stat inspirerad av moderna värderingar och grundas på principerna jämlikhet, rättvisa och fullt medborgarskap samt att konstitutionen erkänner de nationella rättigheterna för alla komponenter såsom araber, assyrier, kurder, turkmener och andra inom ett enat Syrien som land och folk.
En modern stat som är överordnad nationaliteter, religioner och ideologier är idealisk för alla syrier.

– Denna konferens är ett brett spektrum av den syriska oppositionen och utgör en stor möjlighet för att förena våra krav och förhandlingsdelegationen för oppositionen. Detta tillfälle bör inte missas.
– Jag uppmanar alla oppositionskrafter att beakta (dra nytta av) alla dokument och visioner som har uppnåtts under de senaste sex åren och inte alltid börja från början utan bygga vidare på dem och utveckla dem och övervinna fallgroparna och svagheterna.

Kärnan i Gabriel Moushes tal handlade om assyriernas nationella rättigheter och den moderna statens principer antogs i konferensens slutdeklaration.

Inlagd Allmänna
Nyheter