ADO på diplomatisk tur i Europa

Assyriska Demokratiska Organisationens delegation har startat en besöksrunda i Europa och träffade nyligen den franske ambassadören, med ansvar för Syrien, Franck Gellet under måndagen den 13 november i Paris på franska utrikesdepartementet. ADO delegationen består av ordförande Gabriel Moushe och Kuryakos Gavriye från Syrien och Linda Elia Barıs. På mötet deltog även Dr Samira Moubayed från Organisationen Syriska Kristna för Fred, i Frankrike.

Under mötet gav ADO delegation en kort resume om den allmänna politiska situationen i Syrien och hur ADO ser på lösningen i konflikten och hur assyrier-syrianernas rättigheter bör skyddas och garanteras i det nya Syrien.

ADO ordföranden Gabriel Moushe hävdade bestämt att assyriernas legitima nationella rättigheter endast kan säkras i en sekulär demokratisk stat som bevarar frihet, respekterar och värnar om mänskliga rättigheter samt lägger grunderna för rättvisa, jämlikhet, fullt medborgarskap och verkligt partnerskap för och mellan alla komponenter i landet.

En annan fråga som diskuterades under mötet var den syriska nationella oppositionens situation mot bakgrund av förberedelserna inför andra Riyadh Konferensen som äger rum inom kort.

ADO betonade behovet av aktiva FN insatser som intensifierar förhandlingsprocessen för att uppnå en politisk övergång, som syrierna ser fram emot, i enlighet med Genève uttalande och FNs relevanta resolutioner.

Herr Franck Gellet välkomnade delegationens besök och visade stort intresse för ADO:s syn på lösningen och betonade den franska regeringens fortsatta stöd för det syriska folket och strävanden efter att nå en politisk lösning inom ramen för FNs konventioner för att garantera rättigheterna för syriska folkets alla komponenter.

Mötet med det franska utrikesdepartementet ingick i programmet för ADO delegetionen som befinner sig i Europa på en besöksrunda i Europa för att träffa olika europeiska länders politiker, samt assyriska folkets institutioner och ha öppna seminarier för den assyriska diasporan i Europa.

Inlagd Allmänna
Nyheter