Assyriska Demokratiska Organisationen träffade UD

Assyriska Demokratiska Organisationens delegation från Syrien som befinner sig i Sverige träffade den svenske ambassadören, med ansvar för Syrien, Niklas Kebbon under måndagen den 4 december på svenska utrikesdepartementet i Stockholm.

Under mötet gav ADO ordf. Gabriel Moushe en kort resumé om den allmänna politiska situationen i Syrien och hur ADO ser på lösningen i konflikten och hur assyrier-syrianernas rättigheter bör skyddas och garanteras i det nya Syrien.

ADO ordföranden Gabriel Moushe som representerade ADO i Riyadh 2 betonade vikten av enandet av den Syriska oppositionen i Riyadh 22-24 november och har lyckats delta i Genève förhandlingarna med en delegation.
ADO betonade behovet av aktiva FN insatser som intensifierar förhandlingsprocessen för att uppnå en långvarig fred och politisk övergång, i enlighet med Genève uttalande och FNs relevanta resolutioner.

Ambassadören Kebbon välkomnade delegationens besök och visade stort intresse för ADO:s syn på lösningen. Kebbon som var också närvarande i Riyadh delade ADO syn, och tyckte att enandet stärkte oppositionen hand i förhandlingarna i Genève.

Kebbon sa också att slutdeklarationen från Riyadh 2, trots sina små brister, var hittills den tydligaste deklaration som inkluderande av alla etniska och religiösa komponenter i Syrien.

Kebbon betonade den svenska regeringens fortsatta stöd för det syriska folket och strävanden efter att nå en politisk lösning inom ramen för FN:s konventioner för att garantera rättigheterna för alla syriska medborgare.

Inlagd Allmänna
Nyheter