ADO har fått ny ledning

Assyriska Demokratiska Organisationen avslutade sin trettonde kongress och valde en ny ordförande, Daoud Daoud.

I en vänskaplig och demokratisk anda höll Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) sin trettonde kongress i Syrien som avslutades med valet av Daoud Daoud som ny ordförande.

Deltagarna valde sjutton ledamöter till generalsekretariatet, bland dessa företrädare för ungdoms- och kvinnosektionerna, som i sin tur valde ledamöterna till verkställandeutskottet för en fyraårsperiod. I slutet av kongressen höll ADO:s tidigare ordförande, Gabriel Moushe Gawrieh tal till kongressdeltagarna och betonade vikten av den demokratiska processen som har präglat ADO:s historia sedan dess grundandet på 1950-talet. Mousche uppmanade medlemmarna i ADO och dess anhängare runt om i världen att stå bakom det nya ledarskapet för att fortsätta kampen för existens och frihet.

I sitt första uttalande som ordförande för Assyriska Demokratiska Organisationen, tackade Daoud Daoud, kongressdeltagarna och generalsekretariatets medlemmar för deras stöd och förtroendet. Han betonade vikten av fortsättningen med ADO:s politiska riktningen nationellt, för att tjäna det assyriska/syrianska folkets intresse och lyfta upp den assyriska saken till de internationella forumen, som en del av ADO:s nationella och demokratiska kamp för friheten av det syriska folket.

I ett uttalande till ADO News uppgav Daoud att ”de ändringarna som gjordes av kongressen i ADO:s stadgar är i linje med tidens anda och motsvarar dagens utmaningar. Generalkongressen antog ett ambitiöst och intensivt handlingsprogram för den kommande perioden, vars genomförande kräver mobilisering av medlemmarna och utnyttjande av alla möjliga resurser i hemlandet och diasporan.”

Mer än 60 valda representanter för ADO-sektionerna runt om i världen deltog i kongressen, som hölls i Qamishli, Syrien. Delegaterna från diasporan deltog från Sverige, Tyskland, Nederländerna, USA, Turkiet och Australien genom användning av moderna kommunikationsmedel.

Vi från Sverigesektionen gratulerar den nya ledningen med dess ordförande och önskar de all framgång i deras uppdrag. Tillsammans fortsätter vi kampen tills våra mål är nådda.

Assyriska Demokratiska Organisationen
Sverige sektionen
190218

Inlagd Allmänna
Nyheter