Från Bethnahrin till EU

Assyriska Demokratiska Organisationen Sverige sektionen har intervjuat Jönköpings kommunalråd Ilan De Basso (S) angående hans kandidatur till Europaparlamentet.

Varför kandiderar du till Europaparlamentet?

Mitt engagemang och kandidatur har sin grund i min övertygelse om att demokratin måste värnas och utvecklas. Högerextrema partier och rörelser växer sig allt starkare och får därmed ökat inflytande i de enskilda länderna, de finns som regeringsunderlag och tar dessvärre fler mandat i Europaparlamentet.

Deras dagordning utmanar demokratin och därmed de mänskliga rättigheterna. Det är inte ovanligt att dessa extrema grupperingar också riktar udden mot olika minoriteter. Det är djupt oroväckande. Anständigheten kräver helt enkelt att demokratiska krafter går samman och formar ett EU som håller ihop och försvarar de demokratiska principerna och värdena. Vi måste ta gemensamt ansvar för att bekämpa extremism och terrorism. Därav min kandidatur i årets val.

Vilka är dina ”hjärtefrågor” som eventuell blivande EU parlamentariker?

Mina främsta frågor är utrikesfrågor: demokratifrågor, mänskliga rättigheter och minoriteters utsatthet. Jag har också stort intresse för frågor som berör ekonomisk politik.

På vilket / vilka sätt kommer du att belysa assyriers syrianers kaldéers situation i sina ursprungsländer i EU parlamentet?

Folkgruppens utsatthet är i grunden en internationell fråga. Min uppfattning är att EU-parlamentet är ett viktigt forum för att driva de frågor som berör folkgruppen. Det gäller inte minst arbetet med opinionsbildning som assyrier/syrianer/kaldéer är i mycket stort behov av. Därtill finns också möjligheter att ta olika initiativ för att uppmärksamma gruppens utsatthet. Situationen är som jag ser det mycket kritiskt i hemländerna och kan inte vänta.

Du är assyrier, hur påverkar det ditt politiska arbete och hur kommer det att påverka din roll som EU parlamentariker?

Det gör det på många sätt. Jag har i likhet med många andra assyrier upplevt flykten, min farfar överlevde Seyfo och jag har fortfarande engagemang i olika föreningar/organisationer. Mitt intresse för dessa frågor har aldrig avtagit eftersom det är en del av mitt politiska medvetande. Det har gett mig kunskap, erfarenheter och ger mig alltjämt näring i mitt politiska engagemang och kampen för demokrati, frihet och rättvisa.

Varför ska assyrier syrianer kaldéer rösta på dig som assyrier och socialdemokrat?

Politik och ledarskap är ett kollektivt arbete. Inget solospel. Det förutsätter tålamod och målmedvetenhet för att nå resultat över tid. Som politisk företrädare krävs att man finns i vardagen bland de människor vars förtroende man bär. Det är grundläggande principer för mig.

Jag är en värdeburen politisk företrädare och hoppas på stöd för mina erfarenheter och trovärdighet i de frågor som just berör demokrati, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter.

Inlagd Allmänna
Nyheter