Ni lever i kampen för frihet

Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige höll en fin och värdig minnesstund för att hedra minnet av våra kamrater, Dr. Jakob Jallo och Salim Daoud, som lämnade moderjorden förra månaden. Minnesstunden ägde rum lördagen den 7 september i S:t Jacob katedral i Södertälje.

Programmet började med en tyst minut som följdes av en bön av prästerna George Malke och Afram Jallo. Fader Afram, som är kamrat Jakob Jallos bror höll ett kort tal å familjens Jallo vägnar, där han tackade ADO för ceremonin och omtanken under familjens svåra tid.

Familjen Daouds tal framfördes av Malfono Jan Daoud, bror till kamrat Salim, där han berörde kamrat Salims hårda kamp i livet och hans engagemang inom ADO i kampen för existens och frihet.

Poeten Aziz Hawsho medverkade med en dikt till dagens ära där han berörde kamrat Jakob Jallos ansträngningar på 70-talet i Tyskland när de etablerade den assyriska nationella rörelsen i Europa.

Assyriska Demokratiska Organisationens tal hölls av ordf. för ADO i Sverige, Habro Sait Yildiz, där han talade om sina personliga erfarenheter av både de avlidna och deras gärningar inom den nationella kampen i diasporan och i hemlandet.

Sångaren Bashar Yohanon sjöng psalmen Akh Tagore och den klassiska sången Hå Donho shemsho, (Solen skinner över mitt kära hemland nu).

Å ADO-Sveriges vägnar riktar vi ett stort tack S:t Jakobs församlingsstyrelse för gästvänligheten och till alla närvarande.

Inlagd Allmänna
Nyheter