ADO konferens

Ordförande för ADOs sektion i Sverige öppnade mötet med diskussioner. Därefter följde en frågestund med ADOs ordförande kamrat Daoud Daoud där konferensdeltagarna fick ställa sina frågor och lyfta sina tankar. Ordförande Daoud Daoud informerade även om hur det politiska läget är. Detta följdes av gruppdiskussioner med frågor som ADO sektionsstyrelse hade med sig till konferensen.

Vi som deltog var kvinnor och män, unga som gamla där våra erfarenheter fick ta plats. ADO sektionen i Sverige tackar kamraterna i Jönköping för hjälpen samt de som deltog.

Inlagd Allmänna
Nyheter