ADO följer utvecklingen i Khabour

Fredagen den ​​10 juli 2020, besökte en delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen, bestående av ADO Ordf. Habro Daoud Daoud och Habro Gabriel Moushe från organisationens verkställande utskott, tillsammans med Samir Shamoun och Kamrat Nabil Oshana från ADOs Syriens gren, byarna i Khabour området med syfte att undersöka de senaste händelserna på plats och stärka bandet mellan våra civila och kyrkliga institutioner.

Delegationen inledde sin turné med att besöka hans Eminence Mar Afram Athaniel, biskopen för den Östassyriska kyrka i Hassaka, och lyssnade på hans version om händelseutvecklingen och vilka ansträngningar som han gjorde via hans kontakter med de styrande myndigheterna och representanter från grannfolken, för att förebygga konflikter mellan arabiska flyktingar och Khabour bofasta invånare, assyrier. ADO delegationen berömde Mar Afram för hans ansträngningar samt gav Organisationen sin syn på händelseutvecklingen och vad organisationen har för visioner för Khabour regionen. ADO ordf. Habro Daoud Daoud betonade behovet av samordning av alla våra institutioners ansträngningar för att skydda de kvarvarande assyriernas existens i området

Organisationens delegation fortsatte sin turné med att besöka Assyriska Demokratiska Partiets kontor i staden Tel Tamar där man träffade den polisiära styrkan, ”Nature Dkhabour” där ADO fick en detaljerad rapport om det interna säkerhetsläget och vilka svårigheter som vårt folk bemöter. ADO delegationen gav i sin tur en resumé om den senaste politiska utvecklingen och vikten av att samla alla krafter som finns bland våra institutioner för att gagna den assyriska nationella frågan.

Delegationen avslutade sitt besök med att träffa Khabour Vakterna och ledningen för det Assyriska Folkrådet i Al- Khabour i deras huvudkontor i Tel Tamar. Även under detta möte diskuterades den senaste utvecklingen och assyriska folkets situation och de problem som förkommer med flyktingarna som flyttade in till byarna. Både ADO och det Assyriska Folkrådet var överens om samordning mellan våra organisationer och den senaste frågan måste hanteras på ett klokt och rationellt sätt i dialog med de ansvariga myndigheterna i regionen.

Inlagd Allmänna
Nyheter