Rädda Mellanösterns kristna från förföljelse

Den arabiska våren ger oss hopp om en bättre och fredligare värld. Problemet är dock att konflikter och förföljelser inte upphör per automatik när en diktatur försvinner från makten. Vi har sett det i Irak och vi ser det i Egypten. I Mellanöstern är kristna -särskilt assyrier- förlorare.
Inlagd
Nyheter