Fred -och frihetsfront bildats

Efter flera månaders politiska överläggningar mellan Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, Kurdiska Nationella Rådet, ENKS, Rörelsen för Syriens framtid och det Arabiska Rådet för Eufrat och Al-Jazeera, bildades Freds och Frihetsfronten, den 28 juli 2020, i Norra Syrien. I slutdeklarationen som utfärdades efter mötet hävdas att "Freds - och Frihetsfronten är en politisk allians mellan ett antal syriska politiska organ som syftar till att bygga ett demokratiskt, pluralistiskt och icke-centraliserat och värdigt system som garanterar det syriska folkets frihet..."

Statement on the 63rd Anniversary of the Founding of the Assyrian Democratic Organization

The Assyrian Democratic Organization has realized since its establishment on 15th of July 1957, as the first national political organization working among the Syriac Assyrians, that solving the issue of national diversity in Syria and to overcome the deprivation, discrimination and injustice that they have suffered from, along with other nationalities, can’t be achieved except through a comprehensive national solution that guarantees the rights of all people of Syria. Therefor its approach and method, since the beginning, has been based on correlation between Assyrian National struggle and the Syrian National Democratic struggle, in which it has been the formula of strengthening of cooperation with other existing political groups. With that premise in mind, the ADO has joined the Syrian National Opposition to achieve the democratic changes that all the Syrians are hoping for.

ADO följer utvecklingen i Khabour

Fredagen den ​​10 juli 2020, besökte en delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen, bestående av ADO Ordf. Habro Daoud Daoud och Habro Gabriel Moushe från organisationens verkställande utskott, tillsammans med Samir Shamoun och Kamrat Nabil Oshana från ADOs Syriens gren, byarna i Khabour området med syfte att undersöka de senaste händelserna på plats och stärka bandet mellan våra civila och kyrkliga institutioner.

Kurdernas roll i folkmordet 1915.

18 april 2020 publicerade den kurdiska författaren och advokaten Firat Aydinkaya en artikel om det kurdiska folkets deltagande och ansvar i folkmordet på armenier och assyrier. Nedan kan ni läsa forskaren Abdulmesih Barabrahams kommentar om artikeln med anledning av årsdagen Sayfo 1915 .

Terrorn slog till igen mot de civila i staden Kamishly.

Måndagen den 11 november 2019, exploderade två bilbomber och en motorcykel på två olika platser i Kamishly. Enligt våra källor på plats exploderade den första och andra bilbomben på den kommersiella marknadsplatsen i staden och den tredje explosionen ägde rum nära kaldeiska kyrkan på Al-Wahda gatan. I dessa tre fruktansvärda terror attacker miste fem personer livet samt upp till 40 personer skadades.

ADO representanter i FN:s högkvarter i Genève

Torsdagen, den 31 oktober 2019, började den syriska konstitutionella kommitténs förhandlingar vid FN:s högkvarter i Genève, där alla 150 syriska delegater var närvarande. I dessa 150 ingår 50 representanter från syriska oppositionen, 50 från syriska regimen och 50 från det syriska civilsamhället.

ADO fördömer den turkiska invasionen av norra Syrien

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO fördömer den turkiska invasionen av norra Syrien och uppmanar det internationella samfundet att agera omedelbart för att stoppa upptrappningen av kriget öster om Eufrat, skydda civila, förhindra demografiska förändringar och hindra återkomsten av ISIS. Nedan kan ni läsa engelska översättningen av uttalandet i sitt helhet.

ADO konferens

Ni lever i kampen för frihet

Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige höll en fin och värdig minnesstund för att hedra minnet av våra kamrater, Dr. Jakob Jallo och Salim Daoud, som lämnade moderjorden förra månaden. Minnesstunden ägde rum lördagen den 7 september i S:t Jacob katedral i Södertälje.

Från Bethnahrin till EU

Assyriska Demokratiska Organisationen Sverige sektionen har intervjuat Jönköpings kommunalråd Ilan De Basso (S) angående hans kandidatur till Europaparlamentet.
Nyheter