Enighet är vägen framåt!

På inbjudan av Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige samlades assyriska kaldeiska syrianska politiska, nationella och kyrkliga institutioner under söndagen den 31 januari i Södertälje för att diskutera vårt folks situation i hemlandet.

Mötet öppnades av ADO ordf. i Sverige Barsaum Dikmen som inleddes med en tyst minut till minnet av martyrerna.

ADO representanten Sait Yildiz förklarade syftet med mötet och betonade i sitt tal att det är dags för våra samtliga organisationer att ta sitt historiska ansvar och förena våra krafter för att kunna bemöta de enorma utmaningar som vårt folk står inför.

Alla representanter var positiva till både mötet och samarbetet. Det togs ett beslut om att skriva ett gemensamt brev till det internationella samfundet att agera i syfte att skydda det assyriska kaldeiska syrianska folket som är ursprungsbefolkningen i Syrien.

Trots att det var med kort varsel som mötet bestämdes deltog följande organisationer på mötet.
Assyriska Demokratiska Rörelsen, Zowaa, Kaldeiska syrianska assyriska rådet, Motwa, Assyrien Befrielse partiet, GFA, Europein Syriac Union, ESU, Kaldeiska Demokratiska Partiet, Kaldeiska Riksförbundet i Sverige. Gabo Hiro d Bethnahrin, Syriac Democratic Union, SDU, Syrianska Riksförbundet i Sverige, Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige och A Demand For Action, ADFA.

Organisationer som anmälde hinder och inte kunde närvara var följande: Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF, Österns Assyriska, Kaldeiska och Syrisk Ortodoxa Kyrkorna i Sverige. Alla dessa förklarade att de är positiva och villiga till samarbetet.

Ett utkast till brevet har skickats till alla organisationer som deltog för att komma med sina kommentarer och underskrifter.

Å ADO Sveriges vägnar vill vi tacka Sant Jakob Katedralen för gästvänligheten och alla närvarande organisationer för ett positiv möte.

Assyriska Demokratiska Organisationen.
2015-02-01

Taggat med: , , , ,
Inlagd Allmänna
Nyheter