Blogg Arkiven

 Assyriska Demokratiska Organisationens 14:e kongress

Under parollen ”Kampen för konstitutionellt erkännande av det assyriska-syrianska folkets nationella identitet och demokrati för Syrien” höll Assyriska Demokratiska Organisationen sin fjortonde ordinarie generalkongress den 29 april 2023. Med stort deltagande av kongressombud som representerade ADO:s sektioner och kommittéer i diasporan och hemlandet. Kongressen öppnades med en tystminut för att hedra assyriska folkets -och frihetsmartyrerna i hemlandet och följde med ett tack tal för avgående ordf. Habro Daoud Daoud som blev tvungen lämna sitt uppdrag på grund av hälsoskäl. Till ny ordf. valdes Habro Gabriel Moushe och vice.ordf. Habro Bashir Saadi. Nedan följer engelska översättningen av slutdeklarationen från ADO:s 14:e Allmänna kongressen.
Taggat med: , , , ,
Inlagd Allmänna

PYD påminner om förtryckarregimer

Beväpnade enheter i "Asayish" tillhörande självadministration, som styrs av demokratiska unionen partiet PYD, plundrade onsdagen den 15 mars 2017, Assyriska Demokratiska Organisationen huvudkontor i Hasake och stänga kontoret med kedjor och plomberade dörren enligt dekret nr 5 utfärdats av institutionen i fråga.
Taggat med: , , , ,
Inlagd Allmänna

Öppet möte om assyriernas hotade existens i Syrien

Söndagen den 14 feb 2016 anordnade Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige ett öppet möte i dialog med allmänheten om assyriernas akuta läget i Syrien. ADO:s representanter gav en kort information om senaste läget I Syrien och vad ADO har gjort efter senaste terrordåden i Kamishly, samt vilka initiativ ADO har tagit i diasporan.
Taggat med: , , , , ,
Inlagd Allmänna

Enighet är vägen framåt!

På inbjudan av Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige samlades assyriska kaldeiska syrianska politiska, nationella och kyrkliga institutioner under söndagen den 31 januari i Södertälje för att diskutera vårt folks situation i hemlandet.
Taggat med: , , , ,
Inlagd Allmänna

ADO fördömer det barbariska angreppet mot de civila i Kamishli

Assyriska Demokratiska Organisationen efterlyser, i sitt uttalande, en internationell kommission för att kartlägga assyriernas situation i Syrien, samt att denna kommission identifierar och avslöjar dem som står bakom dessa brott mot mänskligheten för att föra de inför internationell brottsdomstol.
Taggat med: , , , , , ,
Inlagd Allmänna
Nyheter