Blogg Arkiven

 Assyriska Demokratiska Organisationens 14:e kongress

Under parollen ”Kampen för konstitutionellt erkännande av det assyriska-syrianska folkets nationella identitet och demokrati för Syrien” höll Assyriska Demokratiska Organisationen sin fjortonde ordinarie generalkongress den 29 april 2023. Med stort deltagande av kongressombud som representerade ADO:s sektioner och kommittéer i diasporan och hemlandet. Kongressen öppnades med en tystminut för att hedra assyriska folkets -och frihetsmartyrerna i hemlandet och följde med ett tack tal för avgående ordf. Habro Daoud Daoud som blev tvungen lämna sitt uppdrag på grund av hälsoskäl. Till ny ordf. valdes Habro Gabriel Moushe och vice.ordf. Habro Bashir Saadi. Nedan följer engelska översättningen av slutdeklarationen från ADO:s 14:e Allmänna kongressen.
Taggat med: , , , ,
Inlagd Allmänna

PFFs Politiska vision

Den ny bildade Fred -och Frihetsfronten mellan Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, Kurdiska Nationella Rådet, ENKS, Rörelsen för Syriens framtid och det Arabiska Rådet för Eufrat och Al-Jazeera, har proklamerat sin politiska vision för Syrien.
Taggat med: , ,
Inlagd Allmänna
Nyheter